Calculator aritmetic avansat

Adauga pe iGoogle | Blog | DEMO Gadget

Calculator aritmetic avansat

Calculator aritmetic avansat

Calculator aritmetic avansat va va ajuta sa efectuati operatii pe care poate le-ati uitat (sau in cazul meu nu le-ati stiut niciodata :)). Asadar, iata ce operatii poate face calculatorul:

1 / x = (a – bj) / (a2 + b2)
x2 = (a2 – b2) + 2abj
sqrt x = (sqrt r)(sin t/2 + j cos t/2)
| x | = sqrt (a2 + b2)
arg x = arctan( b/a )
exp x = ea(cos b + j sin b)
ln x = ln r + j t
…unde:
z = x + y add y to x
z = x – y subtract y from x
z = x * y multiply x by y
z = x / y divide x by y
z = 1 / x inverse of x
z = x^2 x squared
z = sqrt x square root of x
z = | x | absolute value of x
z = arg x argument of x in radians
z = exp x base e raised to power x
z = ln x natural logarithm of x
z -> x copy z to x
z -> y copy z to y

Advertisements